, yarattığı kulun ne denli günahlara eğilimi olduğunu, hangilerini yapacağını çok iyi bilir. Bunların her birisi için kaidelerini koyarak o günahlardan uzaklaştırmak üzere bir sistem getirmiştir.

Dr. 'nin Kevser Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Takip et: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
Spotify, Apple Poscast, Amazon Music, Google Podcast, Pocketcasts


Ama buna rağmen kullar bu günahlara düşerler. Cenâb-ı Hakk; Gaffâr, Rahmân, Tevvâb sırrı ile bunları affetmek için adeta bekler. Bir hadîs-i şerif vardır: “Siz işlemeseydiniz günah işleyen bir kavim yaratırdım.”[1] Bundaki kasıt, siz de günah işleyin değildir! Günah paniğine kapılmayız. iktizâ-yı beşeriyet (beşer olma nedeniyle) günah işleyebilir. Yalnız bizim günah dediğimiz şeyler sizin kafanızdaki kavramlardan biraz farklıdır.

Resûlullah'ı nasıl bilirsin? - Kur'an Hakikatleri 2

Büyük günahlar

Günahın büyükleri vardır: yapmak, cimrilik yapmak, gurur ve sûizan (başkaları hakkında kötü düşünmek). Bunlar günahın en vahşileri, en kötüleridir. Âyet-i kerîmede yapanların (Hucurât, 6, 12) özel olarak cezalandırılacakları bildirilir.

takdirhâne-i ilâhîdir, arınma laboratuvarıdır. 'ın günahkârları arıtmak için kurduğu laboratuvardır.

Unutmuşuz!

Nasıl mikroplu bir bez gelince kaynatacaksın ki mikrobundan kurtulsun, arınsın. İnsanoğlu da günahkârlığında mikropludur, cehennem de arınma laboratuvarıdır, burada mutlaka arınacak. “Ben günahımla cennete gidiveririm.” olmaz. Pislik kokuyorsan gidip yıkanacaksın, bunun çaresi budur.

Binaenaleyh, cehennem de böyle bir takdirhâne-i ilâhî laboratuvarıdır. Bu laboratuvarın özel bir kısmı sırf dedikodu yapanlar ve insanları küçük görenler için hazırlanmıştır. Bir özel laboratuvardır.

Şu basit günahı işlemiş adam için ayrı bir cehennem ayırdım, demiyor Allah. “Dedikodu yapanlar ve küçük görenler, insanlarla istihza edenler (alay edenler) için ayrı bir şey ayırdım cehennemde.” diyor.

Onun için yalan, dedikodu, gammazlık gibi şeylerin günah olduğunu unutmuşuz.


[1] Bkz. Müslim, Tevbe 9-11.


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=7IWUd7q5Y8c