Molekülleri enerji şirketlerine benzetebiliriz. Tıpkı şirket üyelerinin nitelikleri gibi, enerji şirketi üyesi atomların özellikleri, moleküllerin yapısı ve tümünü elbette etkiler.


Nurbaki'yi Takip et


Atomlar içinde (dünya şartlarında) en iyi şirketçi, karbon atomudur.Carbon ve sırları: Atomların enerji alanları sınırlı molekül yapımına imkân verir. Bunların istisnası karbon atomudur. Bu atomun çekirdek çevresindeki elektromanyetik alan öylesine garip bir nitelik taşır ki, diğer hafif çekirdeklerle (H, O, N) sonsuz sayıda ortak orbitler teşkil edebilir.

Evrende ilginç elektron oyunu…

9789753810470-insan-bilinmezi

Böylece evrende ilginç bir elektron oyunu başlar. Genellikle karbon çekirdeğinin elektromonyetik alanı, muhtemelen hafif interaksion alanı ile birlikte yeni elektron yuvalarına (orbitler) çok elverişlidir. Henüz iyice bilmediğimiz basit enerji şartları elverince hidrojen, oksijen ve azot çekirdekleri elektronlarını karbonla ortaklaşa etkileyerek büyük enerji şirketleri; yani kalabalık moleküller kurarlar. Bu moleküller âdeta sonsuz bir zincirleşme yeteneği ile tüm canlılara yapı ve enerji taşları oluşturur.

Bir yandan bu moleküllerin dağılıp küçülmeleri bize yaşama enerjisi verirken, bir yandan yapım ve kuruluşlar yapı taşı oluşturur. Bütün bir organik kimya, sonsuz formülleri ile karbon atomunun bu molekülleşme hikâyelerini anlatır bize, O halde karbon atomu; cansızdan canlıya, dar moleküllerden bu dev moleküllere geçişin merkez köprüsüdür.

Dev bir karbon zinciri molekülü her canlı değildir. Böyle bir molekül cansız bir lastiği ya da petrolü, zifti temsil edebilir.

Canlının kimyasındaki esrar

O halde canlı dev molekül nedir? Yani yaşayan bir canlının kimyasındaki esrar nerededir?

DNA'ya geçerken: Karbon etrafında enerji birlikleri kurulması imkânlarının sonsuza yakın olduğuna değinmiştik. Bu birlikler organik kimyada gruplanmıştır. Bunlardan biri pek ünlü olan bir moleküldür: Şeker sınıfından 5 Karbonlu Riboz şekeri. Bu şeker diğer molekül gurupları ile yeni birlikler kurmaya eylemlidir.

Bir başka büyükçe molekül; azotla karbonun kurduğu aminoasidi enerji birliğidir. Bu moleküller, bazen zincirleme kapalı karbon gurupları ile eşleşmiş azotlardan terekküp eder. Böyle moleküllere nükleik asit molekülü denir. Bu molekülde bir başka özellik vardır. Geniş enerji alanları, azot ve karbon atomu çekirdekleri tarafından kullanılır. Ortaya çıkan moleküler sistemler, bazı noktalar elektromanyetik açıdan yeni elektronlara açık kapı, bazı noktaları ise elektromanyetik açıdan diğer molekül sistemlerine taşma eğilimi gösterir.

Bu durum elektrokimya açısından iyonlaşmış eğilimi ya da köşeler olarak basitçe tanımlanabilir.

Nükleik asidin bu elektromanyetik alanlarda sıradan bir birleşme yapması halinde, ölü ve durgun yapılar meydana gelir. Eğer nükleik asit fosfor aracılığı ile Riboz şekerinden bir birlik kurarsa, evrenin en harika kimyası doğar.

DNA molekülü için en esrarengiz olay

Buna Dioksiribonükleik asit (DNA) denir. Tüm diğer kimyasal kuruluşlardan farklı olarak kendini yenileme, tekrar etme özelliğine sahiptir. Daha önemlisi, çok çeşitli olan nükleik asit cinsleri, fosfor aracılığı ile ribozla birleşerek öyle farklı zincirler yapar ki; bunların sıra farkları, canlı hücrelerin organ ve canlı türlerinin çeşitlerini doğurur.

Bu çok karışık sıralanma ve tekrar zincirleşme, bilincinin kompüter sistemi ile otomatik çalışarak türleri, cins hücreleri ve genetik şifreleri doğurur. Bir hârika sanat sırrı taşıyan DNA molekülü için en esrarengiz olay; molekülde değişken bir düzeyde seyyal (akıcı) nitelikteki hidrojen molekülüdür.Bu molekül taşıdığı değişken enerji kademeleri ile yeni zincirleşmelere âdeta bir aracı rolü oynar. Evren bilinci, onun angstromla (1 Angstrom = 10-8 cm) ölçülen kayışlarını yeni canlıların yaratılmasında bir kompüter gibi kullanır.


Alıntı: İnsan Bilinmezi