Televizyon Programları

Kadınlara eşitlik ilkeleri

Bir defa Fahri Kâinat Efendimizin çağında kadınlara karşı tavrı çok önemli… İslamiyet’te bunlar yokmuş gibi kendi geleneksel taassuplarını yaşatmak istemişler