Peki! Yusuf'un gördüğü rüyada ana noktalar neydi? Bir; Sayılar… İki; Güneş, Ay ve Yıldızların 'a secde etmesi. Neydi acaba? Bunları niçin Yakup hiç pas geçti, söylemiyor? Bunların hikmetini ve sırrını ancak açıklamıştır. yorumlarında bu on bir gezegen veya yıldız, güneş ve ay üzerinde çok büyük açıklama yapılmış değildir.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Yusuf Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Yalnız Yahudi âlimleri Sure-i Yusuf, Kur'an da çok ayrıntılı bildirildiği için Sure-i Yusuf'a ait bilgileri Kur'an'dan almışlardır. Eski Tevrat tefsirlerinde yoktur. Fakat Kur'an'dan almışlardır ama Kur'an'dan lalettayin almış değiller. Bakın ben size bir misal veriyim. Güneşin Kur'an'ı Kerim inzal olduğu yıllarda ve daha evvel güneşin yedi tane gezegeni var sanılıyordu. O zaman bilhassa Sümer ve Akatlardan kalma astronomi bilimi güneş etrafında yedi gezegen tespit etmiştir. Bu bilgiler Mısır'da da böyleydi. Evvelki ders söyledim bilginin özünü Mısır'dan almışlardır. Hz. Yusuf'un peşinden giderek. Nitekim dördüncü ayetinden Yusuf ve kardeşlerinin öyküsünün… araştırmacılar için büyük sermaye olduğu büyük hikmetlerle dolu olduğu bildirilmiştir. İşte bu bilgileri oradan toplamışlardır ama Yusuf'un rüyasında bildirilen on bir rakamı; ay artı güneş artı on bir “güneş sistemini” temsil etmektedir.
Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=mYlmMzSIXE8