Gerek Besmele-i Şerifte, ve Rahim ismi beraber geçer, gerekse Fatiha'da Rahman ve Rahim ismi beraber. Demek ki şimdi Sure-i İhlâstan anladık ki Cenabıhakk'ı bilebilmemiz mümkün değil; O'na en yakın sıfatlar… “Cenabıhakk'ın zatına, kendine en yakın özellikleri nedir?” denildiği “Rahman ve Rahim özellikleri” diyor.


Nurbaki'yi Takip et


Rahim özelliği bizler için çok önemlidir. Hamdolsun! Biz, iman etmek şerefi ile şereflenmişiz. Bu büyük bir şereftir. 'ın büyük bir nimetidir ve bundan daha üstün bir nimet olmaz.

Bir insanın iman yerine, imanını alıp ta kıtalar versen, yıldızlar versen, galaksiler versen onun yerine geçmez. kadar Cenabıhakk'ın büyük bir nimeti yoktur. Gözümüzü açıp başka bir âleme intikal ettiğimiz zaman göreceğiz ki “hepsi fasa-fisoymuş.” Dünya malı, dünya serveti, , çoluk – çocuk… Ne aklınıza gelirse? Hepsi hikâye… En mühimi iman!

Neden iman?

Cenabıhak yansımasının bir etkisi olan rahman her yerde var ama rahim yalnız inananlara var.İşte yine tekrar ihlâsa dönüyoruz… Sure-i İhlâs'taki Cenabıhakk'ın [zımnen] “Siz, içtenlikle bulursunuz Allah'ı” demesinin sebebi budur. Eğer canı yürekten Cenabıhakk'a karşı bir iman taşırsanız, Cenabıhakk'a bir an «Amman Ya Rabbim! Ne güzel yaratmışsın!» dediğin zaman Cenabıhakk'ın manevi kompüterinden “Rahim cereyanı” çıkmaya başlar.

Bu rahim cereyanı, öyle bir cereyandır ki; ne kadar çok iman edersen o kadar çok o manevi esmadan… O sırdan, o hikmetten yararlanırsın. Rahim cereyanı çıktıkça, kalbinin içerisindeki bütün pürüzleri yıkar. Bütün pürüzler yıkandıkça, yavaş yavaş Cenabıhak'ın hikmetlerini daha iyi görmeye başlarsın.


Alıntı: Beni anlamanız İhlas ile mümkündür (3)