Namazda terakkî[1] ettim mi etmedim mi? Acaba… , 'la konuşma diyorlar, ben ne anladım ki? Allah'ı hissettim mi etmedim mi? Cenab-ı Hakk'ın varlığına yakın oldum mu olmadım mı?


Nurbaki'yi Takip et


Namazım kabul oluyor mu, diye düşündüğünüz zaman bakacaksınız ki namaz gönlünüzü yumuşatmaya devam ediyor, tamam! Namazların kabul oluyor.

Eğer bir namaz kılıyorsa mutlaka yetime karşı müşfik, şefkatli… Fakire karşı sevgi dolu olacak. Bunu şart koşmuş.Namazım kabul oluyor mu?

“Riyakâr namazı” diye bir konu yokken, Sure-i Maun'da “Onun namazı sahtedir, onun namazı riya namazıdır” demiştir, Cenab-ı Hak. “Ben riyakarlık yapmadım, Allah'a inanıyorum. Kur'an'a da inanıyorum. Benim namazım niye riya olsun?” derseniz Allah diyor ki “Yardımlaşma zevki olmayanın namazı riyadır.”

Şimdi bir şey ilave edeyim… İnsanoğlu namaza başladığı zaman gönlü yumuşak olmayabilir; yetime şefkat göstermeyebilir, yardımlaşmaya gitmeyebilir. Ama namaz, onu zaman içerisinde yontarak yetime müşfik baktıracak, fakirin doymasından zevk almasını sağlayacak.

Namazım kabul oluyor mu?

Namazın en büyük fonksiyonlarından birisidir… Bir taraftan “Yardımlaşmaya gitmeyen, yetime müşfik olmayan, fakirin doymasından zevk almayanın namazı riyadır” diyor. Bir taraftan da namaz kıla kıla bu kötü huylardan kurtulur insan… Bu içli dışlıdır.

Namaza yeni başlamış genç bir insan ama bazı kötü huyları var… Bunlar namaz içerisinde hallolacak, ıslah olacaktır. Ama ilânihaye otuz senedir namaz kılıyor, hâlâ cebinde akrep varsa Sureî Maun'a çarpıldı o! Öyle bir cereyana çarpıldı ki, hiç kimse kurtaramaz!

Cenab-ı Hakk'ın namazdan dolayı vereceği en büyük bahşişlerden birisi ahlâkı yumuşatmaktır.

ın gönlü Allah'la arasında yanıp sönen radyoaktif sinyal merkezi gibidir. Bu sinyal kâfi derecede cereyan alırsa, bir nevi Cenab-ı Hakk'ı fark etmeye ışık olur. Aydınlık görüyoruz ama manevi alemde hep gecedeyiz. Eğer gönlün ışığı yanmıyorsa manevi alemde gece olur. İnsanın manayı görebilmesi için gönlündeki radyoaktif lambanın yanması lazım.

“Yetime şefkat etmesem ne olur?”

Eğer namazda Cenab-ı Hakk'a karşı cereyan düşüklüğünüz varsa, bunu arttırmak bir başka gönülden takviye ile mümkündür.

İşte! Yetime karşı gösterilmesi lazım gelen şefkat, oradan cereyan almaktır.


Dipnot  • [1] Terakkî: İleri gitme, ilerleme, gelişme.

Kaynak: Dr. Haluk Nurbaki, Maun Suresi Yorumu 1 . Vaaz