Efendim, Bayramı bildiğimiz bayram kavramının çok ötesindedir. Buradaki bayramın hikmeti şudur: Ramazan ayı içerisinde gönüllerimiz yıkandığı için ruhlarımız daha bir rahatladığı için bayram yapıyoruz. Dolayısıyla, bu bayram bir şey kazanmış olmanın sevinci, bayramı olmuş oluyor ve Ramazan Bayramına da Yüce Peygamberimiz çok önem vermiş.


Nurbaki'yi Takip et


Rahmet denizinin sahibi Allah!

Şüphesiz ki orucunu tutamayanlar yahut da herhangi bir sebeple yarısını tutup bir kısmını ihmal edenler yahut tuttuğu halde ibadetlerinin bir kısmını yapamayanlar için bu bayram son bir fırsattır aslında.Bize yanlış bir telakki girmiştir; “Sen orucunu tutmadın, ibadetlerini yapmadın, bayramda, bayram ında ne işin var?” diye…Halbuki rahmet denizinin sahibi defalarca rahmetini vererek; Ramazan‘da ayrı vermiş, 'nde ayrı vermiş… İnananlara bir kat daha fazla vermiş. Oruç tuttuğu için sağlığını da kazanmış, ayrıca onun manevi faziletlerini de kazanmış.Buna rağmen doyamamış bir de bayram sırrı içerisinde bütün kullarını affetmek istiyor. Bütün kullarına yeni bir imkan vermek istiyor.

Her sabah yeni bir ümit

Mana bilimlerinde (yani tasavvufta) bir tanım vardır. Her insan sabahleyin kalkınca yeni bir ümittir. Sanki ondan evvelki hataları sanki ondan evvelki yanlış davranışları silinmiş, yeniden başlamış gibidir.

Diyelim ki bir insan 20 yıl süreyle yanlışlıklar içinde kalmış; inanç açısından olsun, insanlara ve Allah'a karşı davranışları açısından olsun pek çok hata yapmıştır.

O gün sabahleyin kalktıktan sonra yeni bir ümittir bu insan için. Belki, o gün bir noktayı yakalayıp Allah'a inanacak. Yahut yaptığı yanlışlıkların yanlış olduğuna inanacak! Onun için her doğan gün yeni bir ümit, yeni bir şanstır insan için.

Semih Sergen: Hele bayram sabahı olursa…

Büsbütün başka bir şeydir. Çünkü burada Allah ayrıca bir teminat vermiş. Diyor ki; “Bayram namazındaki dualarınızı, bayram namazıyla beraber bütün günahlarınızı silerim. Yeni baştan başlatırım!”

Gerçek namazın işaretleri

Bu tabii… İnsanlar kendi kısır mantıkları içerisinde “Nasıl olur, benim şu kadar ım vardı… Bunların hepsi mi gidecek?” gibi düşünmemelidir. Çünkü insanlar iyi insan olmak için adım attığı takdirde nereden başlarsa başlasın, Allah onun gönlüne yeni bir nazar atmış oluyor. Onun bütün manevi kompüterleri yeni sayılar dökmeye başlıyor. Artık o dünkü insanın yanlışlarını yapmıyor.

İşte! Bayramın buradaki fevkalade önemi budur. Bunu simgelemek bunu anlatmak için bayram namazında “özel tekbirler” vardır. Yani namaza başlarken fazladan Allahuekber, demek… İkinci rekâtta rükua varırken fazladan Allahuekber, demek tarzları var.

Bu tarzlar aslında gerçek namazın işaretleridir. Yani Allah, namazın içerisine ayrıca kendi ismini, kendi motifini tekrar ettirerek daha yaklaştırmak için bütün rahmet kapılarını açmıştır.Onun için bayram namazının (tabii) önemi de bu noktadan gelmektedir.

Bayram namazlarına gelin!

Bence, bütün kardeşlerime niyazım: Hangi hatada olurlarsa olsunlar, hatta inançlarında layıkıyla saygı gösterememiş dahi olsalar bayram namazlarına gelsinler. Bir şanslarını denesinler.

Çünkü Allah'ın sonsuz rahmeti ve Efendimizin insanların en son noktaya kadar peşinde koşan “Rahim” sıfatı (çünkü… Allah, “Sen ne rahim bir peygambersin!” der, 'e, O rahim sıfatı) onları ola ki yakalaya; o içinde bulundukları yanlış kaostan, sıkıntılardan, streslerden, lüzumsuz yere yorgunluklardan kurtarıp yeni bir dünya açar. Bu fırsatı kimse kaçırmasın!

Duadan infak!

Burada bir önemli şeyim daha olacak seyircilerden; hiçbir şey yapmamışsak, Ramazanın idraki içerisinde olup da infaklarımızı yerli yerine getirmemişsek… Ve diyelim ki; bayram namazının sabahına kadar hâlâ infaklarımızı yerine getiremediysek, “hiç değilse ederken” evvela duadan infakı öğrenelim!Bu çok önemli bir şeydir, duadan infak vardır. Allah'a elinizi kaldırdığınız evvela “Başkaları için isteyiniz, mutlaka!”

Diyelim ki; bir insanın sağlığı bozuk… Evvela bütün hastalar için şifa istemeli. Sonra kendisi için istemeli. Bu egzersizi yapması dahi, insanların başka insanlara dua yapması dahi gönüllerdeki; o katılığı, o sertliği, o kireç tutmuşluğu, o kayalığı yavaş yavaş çözecek kadar önemlidir.

Bayramın getireceği güzelliklerin bir yanı da bütün insanlara karşı yansımasıdır, ilahi rahmetin.

Ramazan Bayramı'nda…

Şimdi, (bir Ramazan Bayramı'nda yani, yarın ki bayram namazında) sanmayınız ki birkaç çocuğun ziyaretleri yahut birkaç müminin el sıkışmalarından ibaret kalmıştır. Hayır!

Eğer gönüllerde gezintiyi yapmışsak, gönüllerden bir şeyler alabilmişsek ve duamızı sağlam tutarsak bütün Alem-i İslam'ın, evvela başta milletimiz olmak üzere bütün Alem-i İslam'ın hatta bütün Alem-i ın birçok belalardan geri kalacağına inanınız.

Ve bu o kadar önemli bir şeydir ki; çok gamlı ve kederli günlerde kılınan bayram namazı (dualarında zorluklar olan) bayram namazından sonra… Dünya pek çok sıkıntılar çekmiştir. Tam onun aksine müminler Cenabıhakk'a tam bir teslimiyette, yüreklerindeki Efendimize karşı yirmi dokuz gündür çabaladığımız, onun yakınlarına karşı sevdiği ashabına karşı ilgilerini, ışıklarını parlatıp, yakabilirlerse bütün insanlara büyük bir hizmet etmiş olurlar.


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=2mERg71cfHA