Cenab-ı Hak takdirini verirken ister evrenlere ister toplumlara, milletlere, fertlere… Şüphesiz ki hiç bir kayda tabi değildir! Yani bir insanın isteğine göre veyahut da bir başka fizik gücün zorunlu manyetik etkisine göre kaderlerini değiştirmez. Cenab-ı Hak ne emrederse o olur!


Nurbaki'yi Takip et


Cenab-ı Hakk'ın bir anlamda gönlünden ne geçerse aniden, süratle mekanik bir kompüterden geçer gibi aynen haline gelir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın kaderinde (anlamak açısından söylüyorum, hassas bir konudur ama) gönlün etkisi vardır.Gönül murad-ı ilahiyi nasıl etkiler?

“Gönlün etkisi vardır” deyince “Madem ki kader yalnız murad-ı ilahidir, nasıl olur da murad-ı ilahiyi etkiler?” gibi yanlış bir kanıya düşebilir insan.

Aslında bu etkileşim yine ilahi santralin sırrındadır. Gönlün kadere sunacağı bir buket çiçek yine kaderin içerisindeki ilahi muradın bir sırrıdır. Yani gönül bir şey sunduğu zaman; gönül ayrı, ilahi murat ayrı diye düşünmemek lazımdır.

Bundan dolayı gönlümüzde ilâhi murada sıcak, sevimli gelecek rüzgârlar estirmemiz bize ait bir keyfiyettir.

İşte! Biz o sıcak rüzgârları estirebilirsek gönlün içerisine gelen her türlü duygu bir nevi kaderleşmiş olur.

Nasıl kaderleşmiş olur?

İlahi kompütere yine ilahi cereyanla kaderleşmiş olmuş olur. Yoksa insan ilahi kompütere, ilahi murada müdahale etmek şöyle dursun, bir selam dahi gönderemez.

Ama gönüldeki esintiler, düşünce ve duygular ilahi murada sıcak bir pencereden bakarsa, o zaman bir nevi ilahi murat o gönüldeki beşerî serpintileri derhal kader haline getirir. Bunu bildiren ayet-i kerime aynen şöyle söylemektedir ():

  • Kim ki itâ eder, ittika ederse (5),
  • Kim ki güzelliklerini doğrularsa, sezerse, anlarsa (6),
  • Biz ona güzel bir kaderi müyesser kılarız. Kolay ve hoş olan bir şeyi müyesser kılarız (7).
  • Kim ki tersine… İşte, istina eder “Cenab-ı Hakka karşı Allah neymiş, kul neymiş kabilinden durur (8) ve
  • İlâhi güzellikleri görmezlikten gelirse (9)
  • Ona da çetin bir kaderi müyesser kılarız (10).

Kaynak: Dr. Haluk Nurbaki, Gönülden şerre atılan ok, Radyo programları