Meleklerin Hz. Adem‘i gezmesi ne demek? diyor ki: “ gezdiler!” Bu arada Şeytan'da gezdi Adem'i. Gezme olayı bittikten sonra şimdi “secde edin!” dedi. Cenab-ı Hakk'ın verdiği emirde adaletsiz, merhametsiz bir şey yoktur! Gezdiler ne gördüler acaba? Nasıl gezdiler? Evvela nasıl gezdiklerini anlatayım size.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Kevser Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Şimdi melekler şeffaf bir varlık olduğu için (benzetme yanlış ama böyle bir gaz gibi, bir ışık gibi bir varlık olduğu için) onların bir yeri gezmeleri demek “her tarafına nüfus etmeleri” demektir. Bu her tarafına nüfus etmeleri içine girdi, dışına girdi, beynine çıktı, atomuna girdi, gönlüne girdi, kulağından geçti, burnundan geçti böyle… bütün melekler 'in gezdiler. Bu “gezdiler”den maksat hücrelerine, elektronlarına kadar her tarafını gezdiler.Bu geziyi tamamladıktan sonra “Şimdi secde edin!” dedi. Secde ettiler ama şeytan secde etmedi.

Allah'a secde etmem, demiyor!

Şimdi ilk görünüşte Feridüddin-i Attar‘ın söylediği gibi diyor ki “Bazılarınız doğru dürüst Allah'ı bulmadı. Allah'tan evveli yok! Halbuki şeytan, ben Allah varken başka şeye secde etmem dedi.”

“Sen daha 'a yetişemedin!” diyor. Allah'a inanacaksın da ondan sonra Şeytan'a yetişeceksin çünkü şeytan “Allah yok!” Demiyor. “Allah'a secde etmem” demiyor.

İşte, o gezintiden sonra daha henüz secde emri gelmeden önce şeytan bir şeyi fark edemedi. Adem'in gönlünü gezen melekler, kalbini gezen melekler sırrı Muhammedî'yi gördüler.

Allah, insanları yarattıktan sonra herkesin gönlüne efendimizden gayet hassas bir kablo bağladı. Eğer o cereyanı devamlı surette çekebilirsen, işte o hakiki insan olur. O cereyanı çekememişsen yandın gitti!..


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=6KdnP_CySgU