Meleklerin Hz. Adem‘i gezmesi ne demek? diyor ki: “ gezdiler!” Bu arada Şeytan'da gezdi Adem'i. Gezme olayı bittikten sonra şimdi “secde edin!” dedi. Cenab-ı Hakk'ın verdiği emirde adaletsiz, merhametsiz bir şey yoktur! Gezdiler ne gördüler acaba? Nasıl gezdiler? Evvela nasıl gezdiklerini anlatayım size.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Kevser Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Takip et: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
Spotify, Apple Poscast, Amazon Music, Google Podcast, Pocketcasts


Şimdi melekler şeffaf bir varlık olduğu için (benzetme yanlış ama böyle bir gaz gibi, bir ışık gibi bir varlık olduğu için) onların bir yeri gezmeleri demek “her tarafına nüfus etmeleri” demektir. Bu her tarafına nüfus etmeleri içine girdi, dışına girdi, beynine çıktı, atomuna girdi, gönlüne girdi, kulağından geçti, burnundan geçti böyle… bütün 'in gezdiler. Bu “gezdiler”den maksat hücrelerine, elektronlarına kadar her tarafını gezdiler.

Bu geziyi tamamladıktan sonra “Şimdi secde edin!” dedi. Secde ettiler ama şeytan secde etmedi.

Allah'a secde etmem, demiyor!

Şimdi ilk görünüşte Feridüddin-i Attar‘ın söylediği gibi diyor ki “Bazılarınız doğru dürüst 'ı bulmadı. Allah'tan evveli yok! Halbuki şeytan, ben Allah varken başka şeye secde etmem dedi.”

“Sen daha 'a yetişemedin!” diyor. Allah'a inanacaksın da ondan sonra 'a yetişeceksin çünkü şeytan “Allah yok!” Demiyor. “Allah'a secde etmem” demiyor.

İşte, o gezintiden sonra daha henüz secde emri gelmeden önce şeytan bir şeyi fark edemedi. Adem'in gönlünü gezen melekler, kalbini gezen melekler sırrı Muhammedî'yi gördüler.

Allah, insanları yarattıktan sonra herkesin gönlüne efendimizden gayet hassas bir kablo bağladı. Eğer o cereyanı devamlı surette çekebilirsen, işte o hakiki insan olur. O cereyanı çekememişsen yandın gitti!..


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=6KdnP_CySgU